MAPECRYL ECO

Acrylic adhesive in water dispersion for vinyl and textile floors with very low emission level of volatile organic compounds (VOC).
TECHNICAL DATA:
Consistency: creamy paste.
Colour: light beige.
Waiting time: 0-10 minutes.
Open time: 20-30 minutes.
Set to light foot traffic: 3-5 hours.
Ready for use: approximately 24-48 hours.
EMICODE: EC1 Plus - very low emission.
Storage: 12 months. Protect from frost.
Application: N° 1, 2 notched trowel, TKB A1, A2, B1, B2.
Consumption: 0.30-0.50 kg/m².
Packaging: 16 and 25 kg drums.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPECRYL ECO

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2018/2019

Hong Kong Sanatorium & Hospital (HKSH 養和醫院) Complex

Hong Kong

Floor/wall covering, Sàn

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2013

Russian International Olympic University

Sochi, Russian

Sàn, ChỐng thẤm

Category icon THƯƠNG MẠI

2016

Marriott Hotel

Brno, Czech Republic

Sàn

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Copa star Hospital

Brazil

Sàn

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei