MAPEGROUT 430

Fine-grained, fibre-reinforced, normal-setting thixotropic mortar for repairing concrete.
TECHNICAL DATA:
Maximum dimension of aggregate: 1 mm.
Mixing ratio: 100 parts of MAPEGROUT 430 with 17.5-18.5 parts of water.
Pot life of mix: approximately 1 hour (at +20°C).
Minimum applicable thickness: 5 mm.
Maximum applicable thickness: 3.5 cm per layer.
Classification: EN 1504-3 - class R3 structural mortar.
Storage: 12 months.
Application: trowel, gauging trowel or rendering machine, including the continuous-mixing type.
Consumption: 17 kg/m² per cm of thickness.
Packaging: 25 kg vacuum-packed polyethylene bags.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEGROUT 430

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2017

Swimmingpool Stampfi, Rothrist

Rothrist, Switzerland

Ốp lát cho sàn/tƯỜng, ChỐng thẤm

Category icon TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

2018/2019

VTB ARENA

Moscow, Russian

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa, Sửa chữa/gia cố bê tông, Sàn, Sửa chữa công trình nề, ChỐng thẤm

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2015/2018

Schulhausplatz, Baden

Baden, Switzerland

ChỐng thẤm

Category icon TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

2015/2017

Duna Arena

Budapest, Hungary

Ốp lát cho sàn/tƯỜng, ChỐng thẤm

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei