MAPELUX OPACA

Double-reticulating, high-strength matt metallic wax.
TECHNICAL DATA:
Appearance: emulsion.
Colour: bluish-white.
Application temperature range: from +10°C to +30°C.
pH: 8.4 ± 0.2.
Storage: 12 months in their original, sealed packaging at a temperature of between +10°C and +30°C. Protect from frost.
Application: special wax spreader.
Consumption: 50 g/m².
Packaging: 10 kg drums.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPELUX OPACA

Category icon THƯƠNG MẠI

2019

Vans Shop

Budapest, Hungary

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa

Category icon NGHỆ THUẬT/KHÁC

2017/2018

Millenáris Park C and D Building, Budapest

Budapest, Hungary

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa, Ốp lát cho sàn/tƯỜng

Category icon THƯƠNG MẠI

2020

Family restaurant of national cuisine "Ararat Pandok"

Yerevan, Russian

Chuẩn bị bề mặt, Sàn

Category icon THƯƠNG MẠI

2019

Сosmetic boutique "HASH"

Yerevan, Russian

Sàn, Chuẩn bị bề mặt

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei