MAPEPRIM SP

Two-component, solvent-free primer for smoothing compounds and adhesives on non-absorbent surfaces.
TECHNICAL DATA:
Consistency: comp. A: liquid; comp. B: liquid.
Colours: comp. A: blue; comp. B: white.
Mixing ratio: comp. A : comp. B = 1 : 1.
Workability time: approximately 1 hour.
Waiting time before applying smoothing compound: from 1 to 3 hours.
Maximum waiting time before applying smoothing compound: 24 hours.
Application: brush, roller or smooth trowel.
Storage: 12 months. Protect from frost.
Consumption: 0.1-0.2 kg/m².
Packaging: 4 kg kits (2+2).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEPRIM SP

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

Brunswick Street Railway Station

Brisbane, Australia

Sàn

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Université Paris Diderot - Paris 7

Paris, France

Ốp lát cho sàn/tƯỜng

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Karman Todor Student Hostel

Budapest, Hungary

Sàn

Category icon TOURISM AND WELLNESS

Ballószög Thermal SpA

Ballószög, Hungary

Ốp lát cho sàn/tƯỜng

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei