PLASTIMUL MY

Sản phẩm đa dụng gốc bitum nhũ tương

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Dạng sản phẩm: vữa dẻo.
Tỷ trọng: ~ 1,0 g/cm³.
Hàm lượng chất rắn khô: ~ 40%.
Bảo quản: 12 tháng.
Khoảng nhiệt độ thi công: từ +5°C đến +40°C.
Lượng dùng: 0.3-1.0 lít /  mỗi lớp.
Đóng gói: Plastimul MY được đóng gói trong thùng 20 và 200 lít.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất PLASTIMUL MY

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei