ULTRABOND TURF PU 1K

One-component, ready-to-use, polyurethane adhesive for bonding jointing strips between sheets of synthetic grass.
TECHNICAL DATA:
Consistency: creamy paste.
Colour: green.
Inflammable: no.
Application temperature: from +0°C to +35°C.
Open time: 80-100 minutes.
Set to light foot traffic: 12 hours.
Storage: 12 months.
Application: N° 3 or 4 notched trowel.
Consumption: 0.30-0.35 kg per linear metre of 40 cm wide jointing strip (10 kg of adhesive for 22-25 linear metres of jointing strip).
Packaging: 7 and 15 kg drums and 600 ml aluminium soft-cartridges.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống
Bảng dữ liệu an toàn
Tải xuống

Dự án gần đây nhất ULTRABOND TURF PU 1K

ULTRABOND TURF PU 1K là một phần của các dòng sản phẩm:

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei