1 - 10 of 17
1 2
FOAMJET F
FOAMJET F
Ultra rapid setting two-component polyurethane resin with fluid consistency, to…
FOAMJET T
FOAMJET T
High viscosity ultra rapid setting two-component polyurethane resin, to be…
IDROSILEX 2K
IDROSILEX 2K
Cementitious mortar for waterproofing. Idosilex 2K is a two-component mortar,…
IDROSILEX PRONTO
IDROSILEX PRONTO
Vữa chống thấm gốc xi măng trộn sẵn dành cho các khu vực có mật độ lưu thông…
LAMPOSILEX
LAMPOSILEX
Vữa thủy lực khô và đóng rắn nhanh dùng để trám các lỗ rò rỉ nước Dùng…
MAPELASTIC FOUNDATION
MAPELASTIC FOUNDATION
Two-component, flexible cementitious mortar for waterproofing concrete surfaces…
MAPEPROOF AL AP
MAPEPROOF AL AP
Màng HDPE định vị trước khi đổ bê tông, tự bám dính toàn phần vào bê tông…
MAPEPROOF SWELL
MAPEPROOF SWELL
Hydro-expansive, rubber-based hydrophilic sealant paste in tubes, applied using…
PLANISEAL 288
PLANISEAL 288
(Tên sản phẩm trước đây là Idrosilex 2K) Vữa bảo vệ và chống thấm đàn hồi gốc…
PLANISEAL 88 (Trước đây là Idrosilex Pronto)
PLANISEAL 88 (Trước đây là Idrosilex Pronto)
Vữa chống thấm gốc xi măng dùng chống thấm cho phần ngầm công trình và các kết…
1 - 10 of 17
1 2

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei