Complete system for consolidating and strengthening masonry buildings

Old building
Internal flooring; External walls
Application of resin; Consolidation

Products

1
Primer
2
Flooring
3
Brick masonry
4
Render + mesh
5
Chemical anchor
6
Render
7
Primer
8
Wall
9
Finish
10
Siloxane primer
11
Siloxane paint
12
Mansory mortar
Bạn có thể thích Application of resin Consolidation
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei