EC1 Plus system for laying linoleum flooring

Public areas
Internal flooring
Installation of resilient flooring

Products

1

Screed

2

Primer

3

Self-levelling compound

4

Adhesive

5

Linoleum floor covering

Bạn có thể thích Installation of resilient flooring
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei