Glue-down LVT (“Luxury Vinyl Tiles”) installation and grouting

Commercial building
Internal flooring
Installation of LVT

Products

1
Screed
2
Primer
3
Self-levelling compound
4
Adhesive
5
Glue-down LVT
6
Ready to use grout
Bạn có thể thích Installation of LVT
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei