Glue-down LVT (“Luxury Vinyl Tiles”) installation on existing ceramic floor

Commercial building
Internal flooring
Installation of LVT

Products

1
Existing ceramic floor
2
Primer
3
Self-levelling compound
4
Adhesive
5
Glue-down LVT
Bạn có thể thích Installation of LVT
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei