Hybrid polyurea membrane applied in-situ for waterproofing flat metallic roofs

Commercial building
Roof
Waterproofing

Products

1

Corrugated sheet

2

Primer

3

Primer + broadcast with quartz sand

4

Polyurea hybrid membrane

5

UV-resistant protective finish

6

Concrete substrate

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei