Hybrid polyurea membrane sprayed in-situ for waterproofing roof gardens

New building
Roof
Waterproofing

Products

1

Substrate
Concrete

2

Primer

3

Polyurea hybrid membrane

4

Now-woven fabric combined to HDPE

5

garden soil

6

Sealant

7

Protective coating

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei