Installation of loose-lay LVT (“Luxury Vinyl Tiles”) on existing marble floor

Commercial building
Internal flooring
Installation of LVT

Products

1
Marble flooring
2
Anti-slip adhesive
3
Loose-lay LVT flooring
Bạn có thể thích Installation of LVT
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei