Installation of marble-effect cementitious tiles with thin thickness

Public areas
Internal flooring
Soundproofing

Products

1

Concrete substrate

2

Insulating layer

3

Screed

4

Adhesive

5

Thin ceramic tiles

6

Grout

Bạn có thể thích Soundproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei