Multi-layared acrylic resin-based system with glass fibre mesh for repairing pro-grade indoor and outdoor tennis courts

Sport and urban fittings
Tennis court; Internal flooring; External flooring
Installation of resilient flooring

Products

1

Asphalt 

2

Base coat/filler 

3

Glass fibre mesh 

4

Acrylic resin 

5

Acrylic resin 

6

Acrylic resin 

7

Acrylic resin 

KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei