Multi-layered, acrylic and polyurethane resin-based system for making skating rinks for inline speed-skating and artistic rollerskating

Sport and urban fittings
skating rinks
Application of resin

Products

1
Concrete
2
Primer
3
Regularizing base coat
4
Acrylic resin
5
Acrylic resin
6
Protective coating
Bạn có thể thích sport Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei