Polyurea membrane applied in-situ for waterproofing hydraulic works in general

Industrial building
Hydraulic structure
Waterproofing

Products

1

Concrete structure

2

Primer

3

Epoxy primer

4

Membrane

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei