Polyurethane-cement-based heavy duty system for industrial floors

Industrial building
Internal flooring
Application of resin

Products

1

Concrete

2

Polyurethane-cement formulate

Bạn có thể thích Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei