Pure polyurea membrane sprayed in-situ for waterproofing swimming-pools

New building
Swimming pool
Waterproofing

Products

1

Concrete structure

2

Cove

3

Primer

4

Epoxy primer

5

Membrane

6

Primer

7

Finishing

8

Transparent protective finishing

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei