Rapid system for laying natural stone slabs sensitive to damp

Public areas
Internal flooring
Installation of stone

Products

1

Concrete slab

2

Polyethilene sheet

3

Screed

4

Adhesive

5

White marble

6

Grout

7

Sealant

Bạn có thể thích Installation of stone
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei