Releasable installation of loose-lay LVT (“Luxury Vinyl Tiles”) in tiles or planks on raised floors

Commercial building
Internal flooring
Installation of LVT

Products

1

Raised floor

2

Adesivo anti-slip

3

LVT autoposante

Bạn có thể thích Installation of LVT
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei