Repair of micro-cracked façade with finishing coating

Old building
Façade
Application of wall finishes

Products

1
Micro-cracked façade
2
Coloured acrylic base coat
3
Hygienizing elastomeric coating ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS 1,2 mm
Bạn có thể thích Application of wall finishes
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei