Self-adhesive LVT (“Luxury Vinyl Tiles”) installation on absorbent, porous or powdery substrates

New building
Internal flooring
Installation of LVT

Products

1

Cementitious substrate

2
Primer
3

Self-adhesive LVT

Bạn có thể thích Installation of LVT
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei