Self-adhesive LVT (“Luxury Vinyl Tiles”) installation onto existing ceramic floor with grouts

Old building
Internal flooring
Installation of LVT

Gói kỹ thuật

Download with one click all technical documents related to this solution

Products

Discover the products used for this solution and other alternative products

Existing ceramic floor with grouts
Ready-to-use skimcoat
Self-adhesive LVT
Bạn có thể thích Installation of LVT
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei