Self-adhesive LVT (“Luxury Vinyl Tiles”) installation onto existing ceramic floor with grouts

Old building
Internal flooring
Installation of LVT

Products

1
Existing ceramic floor with grouts
2
Ready-to-use skimcoat
3
Self-adhesive LVT
Bạn có thể thích Installation of LVT
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei