Self-levelling, rapid-hardening, cementitious flooring system with high resistance to abrasion

Industrial building
Internal flooring
Application of resin

Products

1

Screed

2

Primer + broadcast with quartz sand

3

Self-levelling cementitious mortar

4

Acrylic finish

Bạn có thể thích Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei