System for external flooring made with polyurethane resin-based binder for natural stone aggregates

Old building
External flooring
Application of resin

Products

2
3
One-component polyurethane binder
4
Grout
5
Grout
Bạn có thể thích Application of resin
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei