System for laying artificial turf for landscaping

Sport and urban fittings
Playing field
Installation of synthetic grass

Products

1
Concrete substrate
2
Jointing tape
ULTRABOND TURF TAPE 300
3
Adhesive
ULTRABOND TURF LS
ULTRABOND TURF LC
4
Artificial turf
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei