System for laying natural stones in damp environments

Public areas
Wet environments
Waterproofing

Products

1

Concrete substrate

2

Bonding slurry

3

Screed

4

Waterproofer

5

Glass fibre mesh

6

Waterproofer

7

Adhesive

8

Red marble

9

Grout

10

Sealant

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei