System for laying PVC sports flooring on plywood substrate

Sport and urban fittings
Gymnasium
Installation of resilient flooring

Products

1
Plywood
2
Primer
3
Glass fibre mesh
4
Self-levelling compound
5
Adhesive
6
PVC floor covering
Bạn có thể thích Installation of resilient flooring
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei