System for laying textile and needle punch flooring

Public areas
Internal walls
Installation of textile flooring

Products

1

Heated screed

2

Primer

3

Levelling compound

4

Adhesive

5

Textile floor covering

Bạn có thể thích Installation of textile flooring
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei