System for repairing exposed tiled waterproofing layers

Old building
Roof
Waterproofing

Products

1
Old flooring
2
Primer
PRIMER SN + QUARZO 0,5
3
Polyurea hybrid membrane
4
Protective finish
5
Coving
Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei