System for sports resilient surfaces installation in gymnasium.

Sport and urban fittings
Gymnasium
Installation of resilient flooring

Products

1

Concrete 

2
Primer 
3

Self-levelling compound 

4
Adhesive
5

Resilient flooring 

KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei