System for thin porcelain tiles on underfloor thin heating system

Old building
Internal flooring
Installation of ceramic tiles

Products

1
Existing ceramic flooring
2
Sealant
3
Thin heating system
Gypsum fibreboard panels
4
Primer
5
Smoothing compound
6
Adhesive
7
Thin porcelain tiles (LAMINAM 6 mm tiles)
8
Grout
9
Sealant
Bạn có thể thích Installation of ceramic tiles
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei