System to repair the bitumen waterproofing layer on old flat roofs using a hybrid polyurea membrane

Commercial building
Roof
Waterproofing

Products

1

Old worn bitumen sheath (with hems)

2

Primer

3

Hybrid polyurea membrane

4

Coating (2 coats)

5

Sealant for flashing

6

Installing a granite doorstep

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei