Thermal insulation system Mapetherm EPS - ETA 10/0025

New building
Façade
External thermal insulation system

Products

1

Cementitious render
NIVOPLAN + Planicrete

2

Adhesive

3

Insulating panel

4

Smoothing compound

5

Glass fiber mesh

6

Coloured acrylic base coat

7

Coloured acrylic coating

Bạn có thể thích External thermal insulation system
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei