Thermal insulation system Mapetherm M. Wool

Old building
Façade
External thermal insulation system

Products

1
Smoothing compound
2
Adhesive
3
Insulating panel
4
Smoothing compound
5
Glass fibre mesh
6
Smoothing compound
7
Hygienizing siloxane primer
8
Hygienizing acrylic coating QUARZOLITE TONACHINO PLUS 1,2 mm
Bạn có thể thích External thermal insulation system
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei