Waterproofing system for the installation of glass mosaics in swimming-pools and SPAs

Public areas
Wet environments
Waterproofing

Products

1

Concrete structure

2

Bonding slurry

3

Screed

4

Smoothing compound

5

Waterproofer

6

Adhesive

7

Glass mosaics

8

Grout

9

Sealant

10

Rubber tape

Bạn có thể thích Waterproofing
KHÔNG XÓA

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei