Mapei - Unis Training

08 Tháng Hai 2022
Mở đầu cho hoạt động năm 2022, Mapei đã cùng với Unis Group tổ chức buổi đào tạo dành cho các nhân viên kinh doanh cùng các trưởng chi nhánh của UNIS về Giải pháp ốp lát và chống thấm cho dự án dân dụng.

Trong buổi đào tạo này, Mapei đã chia sẻ và hướng dẫn tường tận thông tin kỹ thuật cũng như đặc tính của các sản phẩm keo dán gạch và chống thấm. Đồng thời, chúng tôi cũng giải đáp các thắc mắc về kỹ thuật theo tình huống thực tế để giúp các bạn nhân viên kinh doanh không gặp khó khăn trong quá trình tư vấn cho khách hàng.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei