Xây dựng một tương lai bền vững

BẮT ĐẦU NGAY, BẠN CŨNG CÓ THỂ CHUNG TAY

Bây giờ bạn cũng có thể lựa chọn các sản phẩm có lượng khí thải CO2 được bù đắp hoàn toàn.
Cùng Mapei lựa chọn bền vững cho tất cả các dự án của bạn.
Lượng khí thải COđược đo trong suốt vòng đời của các sản phẩm thuộc dòng Zero trong năm 2024 bằng phương pháp Đánh giá Vòng đời Sản phẩm (LCA), được xác minh và chứng nhận thông qua Tuyên bố Sản phẩm vì Môi trường (EPD), đã được bù đắp thông qua việc mua các tín chỉ carbon được chứng nhận để hỗ trợ các dự án bảo vệ rừng. Đây là cam kết của Mapei vì hành tinh, con người và đa dạng sinh học. Để biết thêm chi tiết về cách tính toán lượng khí thải và các dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu được tài trợ thông qua tín chỉ carbon được chứng nhận, vui lòng nhấp vào đây.
logo-co2-zero

Sản phẩm bền vững, bù đắp CO2

Lượng khí thải CO2 còn lại từ các sản phẩm của dòng Mapei ZERO mới được bù đắp hoàn toàn. Đây là cam kết về chất lượng, giúp thi công và cải tạo bền vững các công trình hiện hữu, hướng tới các thế hệ tương lai, vì sức khỏe của hành tinh và con người trên trái đất.

LCA-VN

Cách chúng tôi đo lường lượng khí thải CO2?

Lượng khí thải CO2 từ các sản phẩm của Mapei được tính bằng kg CO2eq/kg của sản phẩm và được tính toán theo phương pháp LCA (Đánh giá Vòng đời Sản phẩm) được tiêu chuẩn hóa. Việc phân tích vòng đời của sản phẩm là việc đánh giá tác động môi trường của sản phẩm trong suốt tất cả các giai đoạn khác nhau của vòng đời: từ việc khai thác nguyên liệu thô tạo nên công thức đến việc vận chuyển đến nhà máy sản xuất, chu trình sản xuất, bao bì sản phẩm, vật liệu thải, vận chuyển thành phẩm đến nhà phân phối và khâu xử lý cuối cùng (bao gồm việc tái chế và rác thải).
Logo-EPD-Isotex

Làm thế nào để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các giá trị?

Các kết quả thu được thông qua quá trình Đánh giá Vòng đời Sản phẩm (LCA) được xác minh và chứng nhận bởi một tổ chức bên ngoài thông qua Tuyên bố Sản phẩm vì Môi trường (EPD). Tuyên bố EPD hiển thị tác động môi trường của một sản phẩm trong suốt vòng đời của nó.

Cách chúng tôi tính toán lượng CO2 cần bù đắp?

Khi lượng khí thải CO2 trên mỗi kg sản phẩm được tính toán và biểu thị bằng kg CO2eq/kg sản phẩm, con số này sẽ được nhân với khối lượng sản phẩm được bán ra (tính bằng tấn).
compensazione-co2-vie

Tại sao sáng kiến này có thể tin tưởng được:

  • Chúng tôi tính toán lượng khí thải CO2 dựa trên phương pháp LCA với kết quả được báo cáo và đăng ký trên tài liệu đã được xác minh và chứng nhận (EPD - Tuyên bố Sản phẩm vì Môi trường
  • Các tín dụng bù đắp Carbon được chứng nhận và các dự án được giám sát bởi các tổ chức quốc tế
  • Các phòng nghiên cứu và phát triển của chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm chất lượng cao và bền bỉ, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. Nhờ đó, lượng khí thải CO2 của sản phẩm giảm đáng kể trong suốt vòng đời của nó

Khám phá tất cả các sản phẩm Zero

Sản phẩm ốp lát cho gạch và đá

Khi ốp lát gạch đá, hãy chọn keo ốp lát có lượng khí thải CO2 được bù đắp hoàn toàn thông qua các dự án năng lượng tái tạo và trồng rừng.

Sản phẩm sửa chữa

Khi sửa chữa, bả và bảo vệ bê tông, hãy chọn loại sản phẩm và hệ thống vữa xi măng có lượng khí thải CO2 được bù đắp hoàn toàn thông qua các dự án năng lượng tái tạo và trồng rừng.

Chống thấm

Khi sửa chữa, bả và bảo vệ bê tông, hãy chọn loại sản phẩm và hệ thống vữa xi măng có lượng khí thải CO2 được bù đắp hoàn toàn thông qua các dự án năng lượng tái tạo và trồng rừng.

Cleaning, maintaining and protecting surfaces

The natural ally for surfaces is how well they are maintained. Choose products with residual CO2 emissions entirely offset through renewable energy and reforestation projects.

Wall protective and decorative coatings

To protect and decorate buildings and infrastructures choose paints with CO2 emissions fully offset through renewable energy and reforestation projects.
Choose Elastocolor Pittura Zero to complete concrete protection cycles.
Choose Silancolor Pittura Zero to complete masonry restoration cycles.

Masonry restoration

When restoring, renovating and consolidating not only historic buildings choose products from the Mapeantique NHL ECO Range with CO2 emissions fully offset through renewable energy and reforestation projects.

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei