Mapei Svijet

Prolistajte novi broj i pronađite inspiraciju za svoje projekte

Prolistajte novi broj

Zajedno gradimoodrživu budućnost

BUDITE I VI DIO NJE

OTKRIJTE ZERO LINIJU

UltraCare linija

Nova linija proizvoda za profesionalno čišćenje površina kako bi zadržale svoju ljepotu tijekom vremena

ISTRAŽITE OVDJE

Održivost kao misija

Smanjiti utjecaj na okoliš nikad nije bilo važnije

SAZNAJTE VIŠE

MAPEI GROUTS mobi

MAPEI MASE ZA FUGIRANJE

58 BOJA JEDINSTVENIH PERFORMANSI

ISPROBAJTE ODMAH

ULTRACOLOR PLUS

Fuge koje odolijevaju vremenu od sada su i ugljično neutralne.

Saznajte više

Aktualno

3. travnja 2024.

Prilika za odlijepiti!
Na odabranim lokacijama diljem Hrvatske svi zainteresirani imat će priliku isprobati kvalitetu Mapei ljepila.…

15. prosinca 2023.

Stigao je Mapei Svijet br. 53!
Izašao je novi broj časopisa Mapei Svijet! Ovo izdanje donosi najnovije informacije o brojnim domaćim i stranim…

10. veljače 2023.

Donatorska večer ‘Građevinari za Klaićevu‘
Hrvatski centar za potresno inžinjerstvo organizirao je donatorsku večer ‘Građevinari za Klaićevu‘ koja je održana…

8. veljače 2023.

Radionica o protupotresnim ojačanjima konstrukcija
Zahvaljujući ponudi cjelovitih sustava, Mapei je danas kompetentan sugovornik o sanaciji i protupotresnom ojačanju…

Što kažu naši stručnjaci
čitajte na blogu

Energetska obnova fasade je traženi zahtjev

 13. ožujka 2023. 14:42

Energenti kakvi su do sada poznati u svijetu nisu neiscrpni. Naprotiv, razvoj novih tehnologija rezultirao je većim utroškom energenata pa se sve više razmišlja o njihovoj uštedi i razvoju novih energetskih resursa za budućnost. I građevinarstvo je, na tragu navedenih činjenica, kao bitan sektor gospodarstva, kroz svoju djelatnost direktno uključeno u provedbu energetske učinkovitosti na postojećim zgradama kao i u implementaciju modernih tehnologija i materijala u nove zgrade, a sve s ciljem racionalizacije i smanjenja potrošnje energije. Mapei je kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača kemijskih proizvoda za građevinsku industriju razvojem svojih linija proizvoda i sustava dao direktan doprinos implementaciji materijala sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti. U ovom tekstu osvrnut ćemo se na izvedbu ovojnice zgrade pomoću Mapetherm linije proizvoda koja čini cjelovitu liniju za ETICS sustave te na izvedbu hidroizolacije ravnih krovova primjenom Mapeplan sintetičkih folija zajedno s toplinskom izolacijom od mineralne vune.

Stare i nevezane dijelove žbuke potrebno je ukloniti prije izvođenja Mapetherm sustavaStare i nevezane dijelove žbuke potrebno je ukloniti prije izvođenja Mapetherm sustava

Sustav toplinskih izolacija ovojnice zgrada

Od ukupnog broja stambenih jedinica u Hrvatskoj znatan broj izgrađen je u periodu između 1950. i 1980. godine kada je pojam energetske učinkovitosti bio nepoznat. Tehnologija izvođenja i tradicijski materijali koji su se ugrađivali u objekte nisu poznavali toplinsku izolaciju u današnjem smislu. Povećanjem svijesti o ograničenim energetskim resursima, do čega je doveo stalni porast njihovih cijena u zadnjih deset godina, veća pažnja počela se posvećivati racionalizaciji potrošnje energije primjenom sustava energetske učinkovitosti, a sve s ciljem smanjenja utroška energije. Sektor zgradarstva kao najveći potrošač energije ima i najveći potencijal za ostvarenje ušteda energije. Pojam energetska obnova podrazumijeva smanjenje toplinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu zgrade (vanjske zidove, krov, podove, otvore itd.). Kad govorimo o potrošnji energije i toplinskim gubicima na objektima, vanjski zidovi (fasada) u gubicima energije sudjeluju s više od 35  %. Iz svega navedenog nameće se zaključak da vanjski zidovi ne predstavljaju samo estetski element, već dominantno utječu na energetsku učinkovitost zgrade održavanjem povoljne mikroklime i optimalne relativne vlažnosti zraka u prostoru. U konačnici, smanjenje potrošnje energije, posebno fosilnih goriva, dovodi do smanjenja emisije ugljičnog dioksida, što znači manje zagađenje okoliša, a time i bolju zaštitu zdravlja stanovništva.

Zidove na kojima nije moguće izvesti prekid kapilarne vlage potrebno je sanirati isušujućim žbukama

Zidove na kojima nije moguće izvesti prekid kapilarne vlage potrebno je sanirati isušujućim žbukama

Mapetherm sustav

Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju, tzv. ETICS sustavi, najčešće su korištena rješenja za smanjenje toplinskih gubitaka na konstrukciji vanjskog zida, naročito kod stambenih zgrada. Mapetherm sustavi omogućuju kontinuiranu toplinsku izolaciju vanjske ovojnice konstrukcije, čime se osigurava poštivanje osnovnih principa i preporuka iz stručne literature za projektiranje i izvođenje vanjskih zidova:

 • kod zgrada koje se griju tijekom zime raditi masivnije zidove s toplinskom izolacijom s vanjske strane budući da isti imaju sposobnost akumulacije relativno veće količine topline
 • vanjske obloge zidova trebaju biti projektirane od što paropropusnijih materijala kako bi se maksimalno izbjegla mogućnost kondenzacije vodene pare unutar konstrukcije
 • za što ugodniju mikroklimu u ljetnom periodu vanjski zidovi moraju imati dovoljnu toplinsku stabilnost.

Komponente koje čine Mapetherm sustav za vanjsku toplinsku izolaciju su:

 • mort za lijepljenje
 • toplinsko-izolacijski materijal
 • mehaničke pričvrsnice
 • mort za armiranje i izravnavanje
 • armaturna mrežica i profili
 • temeljni premaz
 • završni dekorativni sloj.

ETICS sustavi izloženi su raznim vanjskim utjecajima, ali i utjecajima, odnosno naprezanjima koja dolaze iz samog sustava. Zbog toga su od presudnog značenja za trajnost sustava tehničke karakteristike materijala koji su najizloženiji tim utjecajima, a to su prvenstveno mortovi za lijepljenje i armiranje te završni slojevi. Vanjski utjecaji kojima je izložen ETICS sustav su:

 • UV zrake
 • oborine
 • niske temperature
 • visoke temperature
 • ciklusi smrzavanja – odmrzavanja
 • mehanički udarci.

Naprezanje se pojavljuje unutar elemenata sustava, a rezultat je temperaturnog rada toplinsko-izolacijskih ploča izazvanog promjenom temperature kako na površini sustava tako i uslijed razlike između vanjske i unutarnje temperature. Navedena naprezanja unutar sustava preuzimaju mortovi za lijepljenje i armiranje. Polazeći od tog stajališta, evidentno je da su tehničke karakteristike mortova za lijepljenje i armiranje te završnih slojeva od presudne važnosti za dugotrajnost kao i za samu održivost sustava.

Shematski prikaz komponenti koje čine Mapetherm sustav

Shematski prikaz komponenti koje čine Mapetherm sustav

Izvođenje Mapetherm sustava na starim zgradama

Kada se Mapetherm sustav izvodi na starim zgradama, na zidovima od pune opeke prije izvedbe toplinske izolacije obavezno treba provjeriti čvrstoću i kvalitetu podloge te poštivati tehnologiju pripreme takve podloge. Sve dijelove zidova koji se odvajaju treba ukloniti. Porozne materijale ili zaprašene podloge prethodno je potrebno premazati odgovarajućim temeljnim premazima. Ako su fuge između opeke istrošene, potrebno ih je obnoviti žbukama sličnih mehaničkih svojstava kao što su i postojeće u zidu. U slučaju neravnih zidova ili blokova od opeke podloga se prije ugradnje toplinske izolacije treba izravnati. Izravnavanje se izvodi mortovima niskog modula elastičnosti, visoke vlačne i savojne čvrstoće te izvrsne prionjivosti na podlogu.

Toplinska izolacija i kapilarno uzdizanje vlage

Ako je na zidovima vidljivo kapilarno uzdizanje vlage, toplinska izolacija nipošto se ne smije ugrađivati. Ugradnja toplinske izolacije na takve zidove rezultirala bi povećanjem koncentracije vlage u zidovima koja bi se dalje uzdizala te probijala i u unutarnje prostore, što bi tijekom zime uzrokovalo pojavu iscvjetavanja soli i mjehura na boji zidova unutarnjeg prostora. Ljeti bi, pak, uslijed kristalizacije soli na vanjskoj površini nosivog zida moglo doći do odvajanja ljepila i cjelokupnog fasadnog sustava. Zbog toga se, u slučaju kapilarnog uzdizanja vlage, toplinska izolacija može ugraditi tek nakon izvedbe horizontalne kemijske barijere u svrhu prekida kapilarnog uzdizanja vlage. Ako iz određenih razloga ne postoji mogućnost prekida kapilarne vlage, tada je jedino rješenje izvedba sustava isušujućih žbuka s vanjske strane u visini od najmanje 50 cm od razine uzdizanja kapilarne vlage, a tek iznad toga moguće je izvesti Mapetherm fasadni sustav. Površine ispod te razine jedino se tako mogu toplinski izolirati s unutarnje strane.

Mortovi za lijepljenje i armiranje iz Mapetherm linije

Tek se nakon kvalitetne pripreme postojećih zidova od pune opeke može pristupiti lijepljenju toplinske izolacije. Tehničke karakteristike mortova za lijepljenje i armiranje od ključne su važnosti za dugovječnost kao i za samo funkcioniranje sustava. MAPETHERM AR1, MAPETHERM AR1 GG i MAPETHERM AR1 LIGHT su polimer-cementni mortovi za lijepljenje, armiranje i izravnavanje izrazito visokih mehaničkih karakteristika. Armiraju sa MAPETHERM NET alkalnootpornom mrežicom. Tehničke karakteristike mortova koji znatno utječu na funkcioniranje cijelog ETICS sustava predstavljene su u tablici.

Tehničke karakteristike mortova za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča

Tehničke karakteristike mortova za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča

Toplinsko-izolacijski materijali iz Mapetherm linije

Mapetherm sustavi sastavljeni su od visokokvalitetnih komponenti čije su tehničke karakteristike znatno iznad minimalno zahtijevanih prema tehničkoj regulativi. Ovisno o zahtjevima projekta na raspolaganju su sustavi s različitim toplinsko-izolacijskim materijalima: MAPETHERM MW s toplinsko-izolacijskim pločama od kamene vune, MAPETHERM EPS s toplinsko-izolacijskim pločama od ekspandiranog polistirena i MAPETHERM XPS s toplinsko-izolacijskim pločama od ekstrudiranog polistirena.

Završne dekorativne žbuke iz Mapetherm linije

Kada govorimo o završnim dekorativnim slojevima, nikako ne smijemo zaboraviti ukupan estetski dojam koji fasada mora pružati, a na koji najviše utječu upravo završni dekorativni slojevi. Mogućnost odabira iz široke palete boja koje se nude kao i tipova završne obrade različitih granulacija rezultira željenim estetskim izgledom. Tipovi završne obrade i granulacije završnih dekorativnih žbuka koje Mapei ima su:

 • Tonachino zaribana struktura završne obrade, granulacija 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm i 2 mm
 • Graffiato žljebasta struktura završne obrade, granulacija 1,2 mm i 1,8 mm.

Određena svojstva završnih dekorativnih žbuka iz Mapetherm linije definirana su vezivom koje čini osnovu za njihovu proizvodnju. Zajedničko im je da učinkovito štite cijeli sustav od niza vanjskih utjecaja te zbog toga imaju važnu ulogu u sustavu. Važno je napomenuti da se prije nanošenja završnog dekorativnog sloja površine obavezno moraju obraditi temeljnim premazom na istoj osnovi kako bi se izjednačila vodoupojnost površine na koju se nanosi završni dekorativni sloj, ali i poboljšala prionjivost završnog sloja. QUARZOLITE TONACHINO i QUARZOLITE GRAFFIATO su završne dekorativne žbuke na akrilnoj osnovi, zaribane i žljebaste strukture. Odlikuje ih visoka vodoodbojnost i otpornost na UV zrake. Podlogu je prethodno potrebno pripremiti temeljnim premazom QUARZOLITE BASE COAT. SILEXCOLOR TONACHINO i SILEXCOLOR GRAFFIATO su završne dekorativne žbuke na silikatnoj osnovi, zaribane i žljebaste strukture. Odlikuje ih visoka paropropusnost i odlična vodoodbojnost. Podlogu je prethodno potrebno pripremiti temeljnim premazom SILEXCOLOR BASE COAT. SILEXCOLOR TONACHINO i SILEXCOLOR GRAFFIATO odlikuje izrazito visoka vodoodbojnost i paropropusnost te efekt samoperivosti, tzv. drop efekt. Podlogu je prethodno potrebno pripremiti temeljnim premazom SILEXCOLOR BASE COAT. Žbuke iz linije Silancolor uvijek se koriste kao završni sloj kada se ugrađuje ETICS sustav s toplinsko-izolacijskim pločama od kamene vune MAPETHERM MW. Također je važno napomenuti da su sve Mapei završne dekorativne žbuke ojačane sintetičkim vlaknima, čime se dodatno povećava njihova otpornost na pojavu pukotina.

Nanošenje završnog premaza SILANCOLOR TONACHINO PLUS na fasadu stambenog objekta

Nanošenje završnog premaza SILANCOLOR TONACHINO PLUS na fasadu stambenog objekta

Tehnička regulativa ETICS sustava

Unatoč tome što se sastoje od više elemenata, odnosno slojeva, ETICS sustave treba ocjenjivati i promatrati kao cjelinu. Tome u prilog govori i sama tehnička regulativa prema kojoj svaki sustav koji se stavlja na tržište mora imati Izjavu o svojstvima u kojoj proizvođač deklarira tehničke karakteristike sustava. Izjava se izdaje na osnovi Europske tehničke ocjene (ETA) za sustav izdane od ovlaštenog tijela prema smjernicama ETAG 004 u kojima su definirani zahtjevi koje sustav mora zadovoljiti te norme i način ispitivanja pojedinih komponenti kao i sustava u cijelosti. Iz svega navedenog bitno je istaknuti da se kod primjene ETICS sustava obavezno koriste certificirani sustavi koji imaju Izjavu o svojstvima u kojoj je proizvođač deklarirao tehničke karakteristike sustava te da se sve sastavnice koje čine sustav i primjenjuju.

Related documents

Proizvodi spomenuti u članku

MAPETHERM AR1 GG
MAPETHERM AR1 GG
Jednokomponentni cementni mort za lijepljenje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i toplinskih sustava.
MAPETHERM AR1
MAPETHERM AR1
Jednokomponentni cementni mort za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča i toplinsko-izolacijskih sustava.
MAPETHERM ADHESIVE
MAPETHERM ADHESIVE
PREDNOSTI - nizak viskozitet zbog kojega je olakšan rad - tiksotropnost - savršeno prianjanje na sve podloge - stvrdnjavanje bez…
MAPETHERM NET
MAPETHERM NET
Alkali-resistant glass fibre mesh suitable for reinforced skimming layers when repairing façades, or for the execution of MAPETHERM thermal…
MAPETHERM AR1 LIGHT
MAPETHERM AR1 LIGHT
Jednokomponentni, lagani cementni mort za lijepljenje, armiranje i izravnavanje toplinsko-izolacijskih ploča i za primjenu u povezanim…
MAPETHERM FLEX RP
MAPETHERM FLEX RP
Bescementna, lagana, elastična pasta za izravnavanje ojačana vlaknima i temeljni fasadni sloj otporan na alge i plijesan. Za primjenu u…
MAPETHERM EPS
MAPETHERM EPS
Toplinsko-izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena za Mapetherm ETICS sustave. ETA 10/0025 TEHNIČKI PODACI : Sastav: ekspandirani…
MAPETHERM M. WOOL
MAPETHERM M. WOOL
Toplinsko-izolacijska ploča o mineralne vune visoke gustoće za Mapetherm ETICS sustave. ETA 10/0024 TEHNIČKI PODACI : Sastav: mineralna…
MALECH
MALECH
Akrilni temeljni premaz u vodenoj disperziji, poboljšivač vezanja glatke završne obrade. TEHNIČKI PODACI: Konzistencija: tekućina. Boja:…
QUARZOLITE TONACHINO
QUARZOLITE TONACHINO
Visokozaštitna završna dekorativna akrilna žbuka za unutarnju i vanjsku primjenu. Raspoloživa u granulacijama: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm i 2,0…
QUARZOLITE BASE COAT
QUARZOLITE BASE COAT
Temeljni premaz u boji na bazi akrilnih smola, za ujednačavanje površine i dobrih pokrivnih svojstava, za unutarnje i vanjske površine.
SILANCOLOR BASE COAT PLUS
SILANCOLOR BASE COAT PLUS
Higijenski pigmentirani temeljni premaz na bazi siloksana za unutarnju i vanjsku primjenu. Jednolično zapunjava površine, vodoodbojan i…
SILANCOLOR CLEANER PLUS
SILANCOLOR CLEANER PLUS
Higijenski tretman u vodenoj otopini. Duboko prodire u podlogu. Otporan na plijesan i alge. TEHNIČKI PODACI: Konzistencija: tekuća. Boja:…
SILANCOLOR TONACHINO PLUS
SILANCOLOR TONACHINO PLUS
Vodoodbojna paropropusna završna žbuka na silikonskoj osnovi otporna na gljivice i plijesni, za unutarnju i vanjsku primjenu. Raspoloživ u…
SILANCOLOR PAINT PLUS
SILANCOLOR PAINT PLUS
Paropropusna, vodoodbojna boja na siloksanskoj osnovi, u vodenoj disperziji, za unutarnju i vanjsku primjenu, otporna na gljivice i…
SILANCOLOR PRIMER
SILANCOLOR PRIMER
Temeljni premaz na silikonskoj osnovi u vodenoj disperziji. TEHNIČKI PODACI: Konzistencija: tekuća. Boja: mliječno bijela. Gustoća (EN ISO…
SILANCOLOR BASE COAT
SILANCOLOR BASE COAT
Temeljni premaz u boji na bazi silikonske smole sa svojstvom zapunjavanja i izjednačavanja površina. Potrošnja: 0,4 - 0,5 kg/m2 po sloju…
SILANCOLOR PRIMER PLUS
SILANCOLOR PRIMER PLUS
Prozirni silikonski temeljni premaz otporan na razvoj gljivica i plijesni.
SILANCOLOR TONACHINO
SILANCOLOR TONACHINO
Paropropusna, vodoodbojna silikonska boja za unutarnju i vanjsku primjenu. Sadrži sintetička vlakna koja osiguravaju odličnu otpornost na…
SILANCOLOR GRAFFIATO
SILANCOLOR GRAFFIATO
Premaz u obliku paste na osnovi silikonskih smola u vodenoj disperziji, srednje granulacije koji površini daje hrapavi izgled i svojstvo…
SILANCOLOR AC TONACHINO PLUS
SILANCOLOR AC TONACHINO PLUS
Akrilno-siloksanska žbuka za higijenu zidova u unutanjim i vanjskim prostorima. Vodoodbojna i otporna za plijesan i gljivice
SILANCOLOR AC TONACHINO
SILANCOLOR AC TONACHINO
Vodoodbojna žbuka na akrilno-siloksanskoj osnovi za unutarnju i vanjsku primjenu. VODOODBOJNA VISOKA SPOSOBNOST ZAPUNJAVANJA
SILEXCOLOR GRAFFIATO
SILEXCOLOR GRAFFIATO
Mineralni premaz u obliku paste na silikatnoj osnovi, srednje granulacije koji površini daje hrapavi izgled i svojstvo transpiracije.…

Projects

Category icon STAMBENE ZGRADE

Obiteljska kuća, Sv. Križ Začretje

Općina Sv. Križ Začretje, Croatia

Održavanje fasada

Category icon STAMBENE ZGRADE

Stambeni objekt

Zagorska Sela, Croatia

Održavanje fasada

Komentari

Load more comments

Naše linije proizvoda

Alati

Rješenja za sva gradilišta

Svako gradilište ima svoje izazove. Zato su Mapei rješenja strukturirana prema potrebama gradilišta i područjima primjene, s ciljem da ponude cjelovitu uslugu svim profesionalcima iz građevinske industrije.

Video tutorial

Projekti

Mapei proizvodi korišteni su na mnogobrojnim projektima diljem svijeta; od velikih projekata do poslovnih prostora, od stambenih zgrada do projekata od javnog interesa: naša tehnička i savjetodavna podrška integralni su dio našeg svakodnevnog rada.

Mapei Svijet

Kako bismo stvorili budućnost kakvu želimo, ključno je da podijelimo naše znanje. Zato smo stvorili časopis Mapei Svijet, alat koji koristimo za dijalog sa stručnjacima iz građevinske industrije i sa svima onima koji koriste Mapei proizvode

Mapei: činjenice i brojke

ico-buildings-gruppo-mapei_07

81

Proizvodnih pogona na 5
kontinenata u
35 različite Zemlje
ico-mapei-products-it

5.000

Proizvoda za građevinsku industriju
Mapei Grupe
ico-research-center-gruppo-mapei_02

31

Glavnih istraživačkih centara
u 20 Zemalja
ico-sostenibilita

50.000

Tona kompenziranog CO2

Mapei podržava sport i kulturu


Ostanimo u kontaktu

Pretplatite se na naš newsletter i prvi saznajte sve Mapei novosti