Valagro Factory

Location icon Atessa, Italy
Số tham chiếu: 7004
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Factory's roofing slab
Vị trí Atessa, Italy
Danh mục con CÔNG NGHIỆP
Xây dựng ở 20219
Mở ở 2020
Ứng dụng Supply of products for waterproofing
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Valagro Spa
Công ty thầu Tasso e Candeloro
Công ty lắp đặt Resin System Italia
Quản lý dự án Enel Green Power
Project Manager Geom. Candeloro Giancarlo
Điều phối MAPEI Barnabe' - Di Carlo

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEBAND TPE
MAPEBAND TPE
TPE tape for flexible sealing and waterproofing of expansion joints and cracks…
MAPEFLOOR I 910
MAPEFLOOR I 910
Two-component epoxy binder for trowelled mortar or bonding promoter for resin…
MAPEFLEX PU 45 FT
MAPEFLEX PU 45 FT
Product not available for this market,
contact us
PURTOP 1000
PURTOP 1000
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei