MAPEBAND TPE

TPE tape for flexible sealing and waterproofing of expansion joints and cracks subject to movement.
TECHNICAL DATA:
Sizes available:
– 17 cm (MAPEBAND TPE 170);
– 32.5 cm (MAPEBAND TPE 325).
Width of expanding zone:
– MAPEBAND TPE 170: 50 mm;
– MAPEBAND TPE 325: 165 mm.
Thickness: 1.2 mm.
Maximum elongation of expanding zone:
–  5 mm (MAPEBAND TPE 170);
– 10 mm (MAPEBAND TPE 325).
Packaging: – 30 m rolls (both 170 and 325 width versions);
– special cross and T pieces (both 170 and 325 width versions).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEBAND TPE

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei