Valcatoio hydroelectric power station

Location icon Isola del Liri, Italy
Số tham chiếu: 6095
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi hydraulic station
Vị trí Isola del Liri, Italy
Danh mục con ĐẬP THUỶ ĐIỆN
Xây dựng ở 1955
Ứng dụng supply of products for concrete repair and waterproofing of joints
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố bê tông
Chủ sở hữu C.E.I. - Compagnia Elettrica Italiana Srl - Sora (FR)
Công ty thầu Di Palma Mario Srl
Công ty lắp đặt Di Palma Mario Srl
Nhà phân phối của MAPEI D'Arpino e Pantano
Hạng mục Maurizio Fiore
Project Manager Ing. Moreno Penchini
Điều phối MAPEI Maurizio Fiore, Fabrizio Caravello

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFER 1K

MAPEFER 1K

Vữa xi măng một thành phần có tác dụng chống ăn mòn dùng bảo vệ cho thanh…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEGROUT 430

MAPEGROUT 430

Fine-grained, fibre-reinforced, normal-setting thixotropic mortar for…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEGROUT BM

MAPEGROUT BM

Two-component cementitious mortar with a low modulus of elasticity for…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEPROOF SWELL

MAPEPROOF SWELL

Hydro-expansive, rubber-based hydrophilic sealant paste in tubes, applied…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEGROUT EASY FLOW

MAPEGROUT EASY FLOW

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei