Casa Di Quartiere di via Ciriè

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 6127
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi pareti interne
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con RESIDENCE
Ứng dụng fornitura di vernici e pitture per interni
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Kiến trúc sư G124, Renzo Piano
Quản lý dự án G124, Renzo Piano

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR PITTURA

ELASTOCOLOR PITTURA

Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with...
Trong nhà
Xây mới : No
MALECH

MALECH

Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish....
Trong nhà
Xây mới : No
DURSILAC BASE FILLER

DURSILAC BASE FILLER

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
DURSILAC GLOSS

DURSILAC GLOSS

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
DURSILAC MATT

DURSILAC MATT

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
DURSILAC SATIN

DURSILAC SATIN

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
DURSILITE

DURSILITE

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
DURSILITE BASE COAT

DURSILITE BASE COAT

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei