Casa Di Quartiere di via Ciriè

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 6127
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi pareti interne
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con RESIDENCE
Ứng dụng fornitura di vernici e pitture per interni
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019/2020
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng
Kiến trúc sư G124, Renzo Piano
Quản lý dự án G124, Renzo Piano

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ELASTOCOLOR PITTURA
ELASTOCOLOR PITTURA
Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high…
MALECH
MALECH
Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.…
DURSILAC BASE FILLER
DURSILAC BASE FILLER
Product not available for this market,
contact us
DURSILAC GLOSS
DURSILAC GLOSS
Product not available for this market,
contact us
DURSILAC MATT
DURSILAC MATT
Product not available for this market,
contact us
DURSILAC SATIN
DURSILAC SATIN
Product not available for this market,
contact us
DURSILITE
DURSILITE
Product not available for this market,
contact us
DURSILITE BASE COAT
DURSILITE BASE COAT
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei