"Borgo dei Pioppi" Residential Centre

Location icon Bari, Italy
Số tham chiếu: 5968
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi rooftops
Vị trí Bari, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Ứng dụng supply of products for waterproofing of rooftops
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu CONDOMINIO "BORGO DEI PIOPPI"
Công ty thầu MASTROCRISTINO SRL
Công ty lắp đặt MASTROCRISTINO SRL
Kiến trúc sư ING. MARINO - ING. PUGLIESE
Nhà phân phối của MAPEI F.LLI PANTALEO SNC
Hạng mục CAPRIGLIA GIANNI
Project Manager ING. MARINO - ING. PUGLIESE
Điều phối MAPEI CAPRIGLIA GIANNI
Mô tả COCO ANGELO

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

AQUAFLEX ROOF PLUS
AQUAFLEX ROOF PLUS
Ready-mixed, high-elasticity, quick-drying, UV-resistant liquid waterproofing…
PRIMER PER AQUAFLEX
PRIMER PER AQUAFLEX
Synthetic resin-based primer in solvent solution to improve the adhesion of…
MAPEBAND SA
MAPEBAND SA
Product not available for this market,
contact us
MAPESLOPE
MAPESLOPE
Product not available for this market,
contact us
MAPETEX 50
MAPETEX 50
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei