AQUAFLEX ROOF PLUS

AQUAFLEX ROOF PLUS

Ready-mixed, high-elasticity, quick-drying, UV-resistant liquid waterproofing membrane.
TECHNICAL DATA:
Consistency: paste.
Colour: highly reflective white, grey, terracotta, green.
Density (g/cm³): 1.25.
Dry solids content (%): 66.
Application temperature: +5°C to +35°C.
Service temperature: -5°C to +80°C (without reinforcement); -10°C to +80°C (with MAPETEX 50).
Consumption:
– 0.9 kg/m² (used as protective finish or reflective coating over existing bitumen membranes);
– 2 kg/m² (used as waterproofing membrane).
Packaging: 5 and 20 kg drums.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu an toàn
Tải xuống

Dự án gần đây nhất AQUAFLEX ROOF PLUS

AQUAFLEX ROOF PLUS là một phần của các dòng sản phẩm:

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei