Paseo del Bajo

Location icon Buenos Aires, Argentina
Số tham chiếu: 1902
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Paseo del Bajo
Vị trí Buenos Aires, Argentina
Danh mục con TÀU ĐIỆN NGẦM
Xây dựng ở 2019
Mở ở 2019
Ứng dụng impermeabilización de la trinchera sur a cargo de GREEN-CEOSA mediante un sistema de membrana de PVC e impermeabilización de juntas utilizando varios sistemas de última tecnología.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Công trình ngầm
Chủ sở hữu Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Công ty thầu Ghlea - Impregilo
Công ty lắp đặt Iecsa - Fontana Nicastro Ute

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

AQUAFLEX ROOF PLUS
AQUAFLEX ROOF PLUS
Ready-mixed, high-elasticity, quick-drying, UV-resistant liquid waterproofing…
MAPEFLEX PU45
MAPEFLEX PU45
Paintable polyurethane sealant and adhesive with a high modulus of elasticity…
MAPEPROOF SWELL
MAPEPROOF SWELL
Hydro-expansive, rubber-based hydrophilic sealant paste in tubes, applied using…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei