Via Roma Condominium

Location icon Torre del Greco, Italy
Số tham chiếu: 6079
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi facades
Vị trí Torre del Greco, Italy
Danh mục con CONDOMINIUM
Xây dựng ở 1880
Mở ở 1889
Ứng dụng supply of products for facades restoration
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng SƠn tƯỜng, Sửa chữa/gia cố bê tông
Chủ sở hữu Condominio Via Roma 97 Torre del Greco
Công ty thầu ARCA COSTRUZIONI
Công ty lắp đặt ARCA COSTRUZIONI
Quản lý dự án Arch. D'Istria
Nhà phân phối của MAPEI Valerio Attolini
Hạng mục Valerio Attolini
Project Manager Bottino Giuseppe
Điều phối MAPEI Valerio Attolini

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFER
MAPEFER
Two-component, anti-corrosion cementitious mortar for steel reinforcement rods.…
MAPENET EM30
MAPENET EM30
Product not available for this market,
contact us
MAPEWALL INTONACA & RINFORZA
MAPEWALL INTONACA & RINFORZA
Product not available for this market,
contact us
PLANITOP RASA & RIPARA R4
PLANITOP RASA & RIPARA R4
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei