MAPEFER

Two-component, anti-corrosion cementitious mortar for steel reinforcement rods.
TECHNICAL DATA:
Maximum dimension of aggregate: 0.5 mm.
Mixing ratio: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Pot life of mix: approximately 1 hour (at +20°C).
Minimum applicable thickness: 2 mm.
Waiting time between each coat: approximately 2 hours.
Waiting time before applying mortar: 6-24 hours.
Classification: EN 1504-7.
Storage: 12 months.
Application: brush in two coats.
Consumption: 120 g/m for 8 mm diameter rebar (2 mm of product applied).
Packaging: 2 kg kits:
– 1.5 kg sachets (comp. A);
– 0.5 kg bottles (comp. B).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEFER

Category icon NHÀ Ở

2019/2020

VilaPark Olomouc

Olomouc, Czech Republic

ChỐng thẤm, Công trình mới, Ốp lát cho sàn/tƯỜng, Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2018/2019

Public Toy Library

Castrì di Lecce, Italy

SƠn tƯỜng, Sửa chữa/gia cố kết cấu

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2017/2018

Fusco Theatre

Taranto, Italy

Ốp lát cho sàn gỐc xi mĂng/gỐc nhỰa, Sửa chữa/gia cố kết cấu

Category icon NHÀ Ở

2018

Ariano Irpino condominium

Ariano Irpino, Italy

SƠn tƯỜng

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei